Ze zasedání Výboru

30. 6. 200912:26

Zasedání Výboru 1. června 2009

Program jednání Výboru:

  1.  Zahájení
  2. Výchova k LP
  3. Různé (podnět Výboru k nezákonným adopcím, zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti, soutěž dětská kresba, jednací řád a  statut Výboru)
  4. Ochránce práv dětí
  5. Justice přátelská dětem
  6. Různé