Program jednání

15. 7. 200916:36

Program 42. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 20. července 2009