Jednání Rady

22. 7. 20099:11

Zasedání Rady dne 18. června 2009

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k zajištění respektováni odpovídajícího soukromí zaměstnanců na pracovišti.

2. Podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně.

3. Podnět Výboru proti mučení k nahlížení do zdravotnické dokumentace.

4. Podnět Výboru pro sexuální menšiny ke zrušení zákazu individuální adopce v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých zákonů.

5. Statut a jednací řád Výboru pro práva dítěte.

6. Kontrola usnesení přijatých Radou na minulém zasedání.