Aktuálně

5. 8. 200913:29

Bojové jednotky jsou pro ministra obrany Bartáka prioritou

Včera navštívil místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták velitelství 4. brigády rychlého nasazení v Žatci.

Velitel brigády plukovník Ladislav Jung seznámil ministra s fungováním jednotky a s činností jejích příslušníků v zahraničních operacích. Ministr obrany se v této souvislosti zajímal i o stav připravenosti brigády na nasazení jednotky v rámci tzv. Battle Group EU.

V souvislosti s úspornými opatřeními a s tím související redukcí tabulkových počtů personálu v Armádě České republiky ujistil plukovník Jung ministra obrany, že tento fakt neovlivní funkčnost a bojeschopnost jeho jednotky. Martin Barták mu vzápětí potvrdil, že jednotek, jako je 4. brigáda rychlého nasazení, které jsou určené k bojovému nasazení, se úsporná opatření dotknou v co nejmenší míře.

Při představení techniky jednotky se Martin Barták s velitelem pozemních sil brigádním generálem Miroslavem Žižkou a ředitelem sekce rozvoje druhů sil-operační sekce MO brigádním generálem Alešem Opatou, kteří ho v Žatci doprovázeli, shodli na nutnosti obměny a modernizace techniky této brigády. „Jednou z našich priorit je alokace části financí do modernizace bojových jednotek. Brigáda rychlého nasazení je jedním z nosných prvků české armády a musí mít odpovídající vybavení,“ prohlásil Martin Barták.

Tématem rozhovoru se stalo i včasné nasazení kolových obrněných transportérů Pandur. Prvních sedmnáct kusů této techniky by měla 4. brigáda rychlého nasazení dostat koncem letošního roku. Plukovník Ladislav Jung ministra obrany ubezpečil, že po seznámení se s technikou a proškolení posádek budou jeho vojáci s pandury schopni nasazení v Afghánistánu již v polovině roku 2010.


Brigáda rychlého nasazení vznikla jako nový svazek Armády České republiky nařízením náčelníka Generálního štábu AČR ze dne 14. ledna 1994. Od roku 1996 působili příslušníci této brigády v mnoha misích na území Bosny, Kuvajtu, Kosova, Iráku a Afghánistánu. V roce 2009 vyslali jednotku do afghánského Uruzgánu a dva kontingenty do Lógaru.

Zdroj: Ministerstvo obrany