Program jednání

4. 9. 200911:57

Program 47. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 7. září 2009