Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

16. 9. 200911:00

Projev náměstka ministra pro lidská práva

Projev náměstka ministra pro lidská práva Mgr. Czeslawa Walka, přednesený na vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dne 15. září 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze.