Archiv dotací

18. 9. 20098:01

Vyhlášení dotačního programu pro obce: Podpora terénní práce 2010

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje výzvu pro obce k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 2010