Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

30. 9. 200913:22

Usnesení vlády ČR ze dne 21. září 2009 č. 1215

o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Vláda svým usnesením ze dne 21. září 2009 č. 1215 odvolala jednoho a jmenovala devět nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.