Program jednání

9. 10. 20098:54

Program 51. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 12. října 2009