Aktuálně

9. 10. 20098:46

Stanovisko předsedy Vlády ČR k prohlášení prezidenta republiky o ratifikaci Lisabonské smlouvy

Praha, 9. října 2009 - Návrh prezidenta republiky Václava Klause vztahující se k Listině základních práv Evropské unie,  na kterou odkazuje Lisabonskou smlouva, jsem vzal na vědomí. Musím však vyjádřit politování nad tím, že prezident svůj záměr  s vládou předem nekonzultoval.

Vláda je nicméně připravena se návrhy prezidenta zabývat a je otevřena jednání. Spolu s evropskými partnery bude hledat takové řešení, které neohrozí dokončení ratifikačního procesu. Jeho znovuotevření v rámci evropské sedmadvacítky považuji za vyloučené.

Mohu odpovědně prohlásit, že  Vláda České republiky zvážila možné  dopady  Lisabonské smlouvy, a to včetně eventuálního prolomení Benešových dekretů, již během procesu jejího vyjednávaní. Takové riziko se nejeví jako reálné. Všechny analýzy, které má vláda k dispozici, tuto možnost vyloučily.

I nadále věřím v úspěšné završení ratifikačního procesu v České republice tak, aby Lisabonská smlouva mohla vstoupit v platnost do konce tohoto roku. 

Kontakt:

Roman Prorok, tiskový mluvčí

e-mail: prorok.roman@vlada.cz, +420 777 290 061

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana