Program jednání

20. 11. 20098:17

Program 58. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 23. listopadu 2009