Program jednání

8. 12. 200916:52

Program 61. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 10. prosince 2009