Aktuálně

30. 12. 20099:54

Česká republika využila prostředky z evropských fondů

Česká republika využila maximum v čerpání prostředků z evropských fondů v programovacím období 2004 až 2006

Česká republika dosáhla úspěšnosti celkem sto dva celých sedm desetin procenta v čerpání prostředků z evropských fondů v programovacím období 2004 až 2006, což je interval, který začal vstupem do Evropské unie, ale skončil až letos koncem června.

Peníze z Evropské unie bylo totiž možné pobírat až do roku 2008. Evropská komise prodloužila vzhledem k finanční a hospodářské krizi příležitost čerpání o další půl rok. Nabídka pro Českou republiku na léta 2004 až 2006 ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti představovala zhruba 80 miliard korun.

„Úspěšnost čerpání 102,7 procenta, tedy vyšší než teoreticky nejvyšší možná, je dána kurzovými výkyvy a způsobem vyplácení peněz. Smlouvy na projekty se uzavíraly v korunách, ale platby chodily z Bruselu v eurech. Koruna mezitím posilovala. Tak se stalo, že z eurofondů přišlo více peněz, než jsme měli původně dostat,“ uvedl vrchní ředitel sekce Národního orgánu pro koordinaci a evropských záležitostí na ministerstvu pro místní rozvoj Daniel Braun.

Za peníze z evropských fondů vzniklo v ČR 46 tisíc pracovních míst, 36 hektarů podnikatelských zón a objektů (většinou modernizací zastaralých areálů), 1570 nových malých a středních firem (do začátku dostaly bezúročný či zvýhodněný úvěr), přes 400 kilometrů silnic a 30 postavených či opravených čistíren odpadních vod.

Finance z EU se získávaly především z těchto pěti tematických operačních programů: Infrastruktura, Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Společný regionální operační program (SROP). Nejlépe si počínaly SROP a Venkov a zemědělství