Program jednání

7. 1. 201011:00

Program 64. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 11. ledna 2010