Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

31. 12. 200515:55

Záznamy z jednání v r. 2005

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.