Aktuálně

12. 7. 201014:45

Vláda Jana Fischera se sešla na svém posledním jednání

Odstupující kabinet dnes projednal závěry kontrolních akcí NKÚ nebo schválil zprávu mapující boj proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců.

Ministr průmyslu a obchodu předložil na dnešním zasedání vlády informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu. Zjištění se týkala kontrolní akce návratné finanční výpomoci poskytnuté ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zemědělství. Vladimír Tošovský ministry ve stanovisku ubezpečil, že ministerstvo průmyslu a obchodu odstranilo většinu nedostatků zjištěných při této kontrole, a to již v průběhu této kontroly. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil nesoulad účetní evidence pohledávek a skutečného stavu. V účetní evidenci pohledávek byly na tomto základě provedeny opravy a nedostatky z kontrolního zjištění NKÚ odstraněny.

Dalším výsledkem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, který dnes vláda Jana Fischera projednala, se týkal zacházení s financemi určenými na rozvoj železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku ke zprávě uvádí záměr provést kontrolu správnosti vykazování takzvané prokazatelné ztráty z provozu vlaků. Tyto ztráty proplácí Českým drahám stát. NKÚ ve zprávě ministerstvu vytýká snahu o vyšší výkony v železniční dopravě, přestože se růst cestujících a tržby z jízdného nezvyšovaly. Ministerstvo již také podniklo náležité kroky k nápravě. Konkrétně se jedná o zřízení pracovní skupiny pro otevírání trhu veřejných služeb a vypracování materiálu s návrhem zahájit proces otevírání trhu.

Kabinet premiéra Fischera na svém zasedání také schválil zprávu mezirezortního orgánu, která mapuje boj proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců na území České republiky v roce 2009. Podle zprávy, zahrnující především výsledky kontrolní činnosti úřadů práce, se počty cizinců, kteří v České republice pracovali ilegálně, snížily o více než padesát tisíc. Na konci loňského roku zde bylo takto zaměstnáno kolem dvou set tisíc z nich. Materiál je zaměřen též na agenturní zaměstnávání cizinců, které je v této oblasti velkým problémem, dále na činnost Státního úřadu inspekce práce a lokálních inspektorátů práce. Zpráva obsahuje také závěry kontrol celních úřadů a informace o podnikatelských aktivitách cizinců.

Vláda přerušila jednání o rozšíření programu, který podnikatelům postižených letošními povodněmi nabízí zvýhodněné záruky za úvěry. Návrh programu Záruka, který dnes vládě v demisi předložil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský, by měl pomoci malým a středním podnikatelům zasažených záplavami v roce 2010, a to poskytnutím zvýhodněné záruky za úvěry až do výše 80 procent jistiny zaručovaného stávajícího nebo nového úvěru. Nově bude tato záruka poskytována i těm podnikatelským subjektům, kteří pomáhají při odstraňování povodňových škod a budou provádět práce při obnově infrastruktury v rámci veřejných zakázek. Tato úprava se týká podnikatelů ve stavebnictví na území celé České republiky. Vláda na program měla uvolnit částku ve výši padesáti milionů korun. Program Záruka kontroluje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Premiér Jan Fischer na závěr tiskové konference poděkoval novinářům za spolupráci a popřál všem hodně úspěchů.