Vláda Jana Fischera (08.05.2009-13.07.2010)

11. 8. 201014:32

prof. Václav Riedlbauch

ministr kultury

od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010

Osobní údaje:

narozen 1. dubna 1947 v Dýšině u Plzně

Vzdělání:
Profesní a veřejná činnost:
Držitel:

několika cen v soutěžích – Soutěž mladých skladatelů MK, soutěž ČHF k Mezinárodnímu roku ženy

cen institucí – cena SČSKU, cena ministra kultury

Ostatní:

autorem 12 orchestrálních skladeb, varhanního koncertu, řady komorních a vokálních skladeb, skladeb pro děti a pedagogické literatury