Archiv dotací

3. 9. 20108:16

Vyhlášení dotačního programu pro kraje: Podpora koordinátorů romských poradců 2011

Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu

Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2011