Archiv dotací

3. 9. 20108:24

Vyhlášení programu pro NNO: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2011

Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2011