Tiskové zprávy

15. 9. 201012:48

Výsledky jednání vlády 15. září 2010


A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh zákona, který se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 699/10
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Výsledek jednání: schváleno

3.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 857/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: staženo

4.Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
č.j. 831/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

5.Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
č.j. 906/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

6.Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na zbývající část roku 2010 a výhled na 1. pololetí 2011
č.j. 922/10
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: schváleno

7.Dokumentace programu 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku" - 6. aktualizace
č.j. 901/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

8.Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
č.j. 919/10
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

21.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 938/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

9.Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)
č.j. 648/10
Předkládá: ministr financí

10.Návrh na zrušení usnesení vlády č. 351 ze dne 10.května 2010, k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
č.j. 920/10
Předkládá: ministr kultury

11.Návrh na změnu usnesení vlády č. 1338 ze dne 26. října 2009, o změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje
č.j. 921/10
Předkládá: ministr kultury

12.Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010
č.j. 917/10
Předkládá: ministr zemědělství

13.Návrh na změnu ve funkci předsedy Vládní dislokační komise
č.j. 918/10
Předkládá: předseda vlády

14.2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010
č.j. 908/10
Předkládá: ministr obrany

15.Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997
č.j. 916/10
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16.Návrh na obeslání 65. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Spojených států amerických
č.j. 912/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17.Návrh na obeslání 37. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
č.j. 915/10
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18.Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Praha, Česká republika, 20. – 22. září 2010)
č.j. 909/10
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19.Návrh na obeslání pátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Nagoya, Japonsko, 11. - 15. října 2010)
č.j. 910/10
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20.Oficiální návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Gia Khiema v ČR ve dnech 16.-19. září 2010
č.j. 911/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22.Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím
č.j. 933/10
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.Informace o zrušení zadávacího řízení „Trest domácího vězení – provozování služby elektronického monitoringu odsouzených včetně dodávky centrálního úložiště a jeho rozhraní“
č.j. 902/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


2.Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Úprava a rozšíření konverzního pracoviště" v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 907/10
Předkládá: ministr financí