24. 1. 20118:31

Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády ČR“) se ucházel ve výběrovém řízení v rámci výzvy . 48 – Efektivní správní úřad z OP LZZ o finanční podporu pro jím předložený projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ v předpokládané hodnotě 14.928.880,- Kč. Projekt byl hodnotící komisí schválen a jeho realizace započala 1. června 2010.

Projekt sestává ze 4 vzájemně provázaných částí:

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. Ministerstva vnitra) a státního rozpočtu ČR. Nejvýhodnější nabídková cena činila 11.467.300,- Kč. Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele služeb veřejné zakázky. Prostředky z ESF činí 9.747.205,- Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 1.720.095,- Kč.

Projekt bude realizován v období červen 2010 až květen 2012.