Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

29. 3. 201115:45

Nadlimitní veřejná zakázka -Provádění ostrahy

Česká republika - Úřad vlády České republiky zveřejnil dne 29.03.2011 pod evidenčním číslem 60058012 v Informačním systému o veřejných zakázkách - Uveřejňovacím subsystému oznámení o nadlimitní veřejné zakázce pod názvem „Provádění ostrahy“.
Jedná se o zajištění ostrahy a některých požárních služeb budovy na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. Veřejná zakázka bude realizována na základě výsledků užšího zadávacího řízení. Kontaktním místem pro zadávací řízení je firma Veřejné zakázky s.r.o., kontaktní osobou je Ing. Pavel Jirka, tel. č. 224 318 907, e-mail: jirka@zakazkyverejne.cz.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 26. 4. 2011 v 12:00 hod.

Česká republika - Úřad vlády České republiky zrušil dne 3.5.2011 veřejnou zakázku uveřejněnou v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Zakázka byla zrušena dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách.