Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

5. 4. 201114:43

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce velínu

Veřejná zakázka malého rozsahu– Rekonstrukce velínu


Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky " Rekonstrukce velínu". Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Přílohy k výzvě-zadávací dokumentaci lze
vyžádat u kontaktní osoby uvedené v čl. I) bodu 5 této výzvy.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 26.4.2011 do 12:00 hod.