Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

24. 5. 201110:23

Veřejná zakázka malého rozsahu - Situační analýzy pro lokality vybrané v roce 2011

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky Situační analýzy pro lokality v roce 2011.

Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 10.6.2011 v 16:00 hodin.