Aktuality

9. 6. 20119:00

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Vládou byla vzata na vědomí dne 8. června 2011 (usnesení č. 424)