Dokumenty Rady

16. 6. 201113:03

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2010

Dokument byl připraven sekretariátem Rady a schválen Radou v květnu 2011 usnesením č. 108; vládě byla dne 15. června 2011 předložena jako 6. bod pro informaci členů vlády.

Dokument ZDE