Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

21. 6. 201110:35

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zabezpečení vjezdů a okolí objektu

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zabezpečení vjezdů a okolí objektů

Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči ve výzvě, která je přiložena k této zprávě. Přílohy je možno vyžádat u kontaktní osoby uvedené v čl. I bodu 5 této výzvy.

Termín prohlídky je 29.6.2011.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 11.7.2011 ve 12.00 hodin.