Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

22. 7. 201112:44

č.j. 10443/11-OIT

Firewall

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky.
Lhůta pro podání nabídek 18.8.2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč Simac Technik ČR, a.s.
Datum uzavření smlouvy 26.9.2011
Cena dle smlouvy 1 491 495 Kč bez DPH
Skutečná cena 1 491 495 Kč bez DPH

Poznámky:
Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.