Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

15. 8. 201115:05

č.j. 09379/11-OPK - zrušeno

Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro pracovníky v adiktologických službách pro specifickou oblast poradenství a léčby uživatelů konopných drog

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor protidrogové politiky
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky
Lhůta pro podání nabídek 31.8.2011 do 15:00 hodin
Vybraný uchazeč
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Poznámky: