Tiskové zprávy

5. 10. 201111:40

Výsledky jednání vlády, 5. října 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
  č.j. 922/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 475)
  č.j. 987/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 3. Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479)
  č.j. 988/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 4. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 480)
  č.j. 989/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

 5. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 481)
  č.j. 990/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 6. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických stran a politických hnutí
  č.j. 977/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Systémové řešení financování oficiálních státních aktů v prostorách Národního památníku na Vítkově a u Hrobu neznámého vojína
  č.j. 975/11
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
  č.j. 973/11
  Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a financí
  Výsledek jednání vlády: Staženo (bude projednáváno za 14 dní).

 1. Návrh na odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
  č.j. 1006/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Začlenění tématik "Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova" do studijních programů pedagogických fakult
  č.j. 986/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu – otázky správy a řízení
  č.j. 985/11
  Předkládají: ministr financí, guvernér České národní banky a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
  č.j. 976/11
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ve dnech 13. a 14. října 2011 v Praze
  č.j. 983/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 11. - 13. října 2011
  č.j. 981/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 1. Návrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a.s.
  č.j. 1008/11
  Předkládá:  ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky
  č.j. 992/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Informace o průběhu a výsledcích 100. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 1. – 17. června 2011)
  č.j. 984/11
  Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 2. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 12. září 2011 v Bruselu
  č.j. 982/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 3. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 7. září 2011
  č.j. 979/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí