Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 10. 201113:33

Vyhlášení dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2012

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2012.

Žádosti je možné zasílat nejpozději do 31. října 2011 včetně (rozhoduje razítko odesílací pošty).

V sekci Dotační program naleznete bližší informace a formuláře pro předkládání žádostí o dotaci.