Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

10. 10. 201114:06

č.j. 11435/11-OVB

Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor vnitřní bezpečnosti
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Veřejné zakázky s.r.o.
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení užší řízení
Evidenční číslo v ISVZ 60066190
Vyhlášení v ISVZ 10.10.2011
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky
Hodnotící kritéria s odůvodněním
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Lhůta pro podání nabídek  7.11.2011 do 12:00 hodin
Otevirání obálek  
Vybraný uchazeč SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 6.3.2012
Cena dle smlouvy 1 562 642 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:
Kontaktní místo pro vyzvednutí kvalifikační dokumentace:
Veřejné zakázky s.r.o.
Na Hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel.: +420 224 318 907, fax: +420 224 318 907
Kontaktní osoba: Markéta Šťástková
E-mail: stastkova@zakazkyverejne.cz