Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

13. 10. 201115:22

č.j. 14240/11-OPZ

Dodávka cateringových služeb

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor rozpočtu a financování
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč Golem, spol. s r.o.
Datum uzavření smlouvy 12.10.2011
Cena zakázky 883 152,50 Kč bez DPH