Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

14. 10. 201112:03

č.j. 03485/11-OHS

Zhotovení podkladových vrstev podlah a zpětná pokládka podlah a obkladů v suterénu objektu "B" Sezimovo Ústí

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na stavební práce
Vybraný uchazeč LSTP s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 12.10.2011
Cena zakázky 246 597,90 Kč bez DPH