Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

24. 10. 201114:11

č.j.15638/11-OHS - zrušeno

Rekonstrukce v 1. NP objektu Vladislavova

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na stavební práce
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nabídková cena
Lhůta pro podání nabídek 8.11.2011 do 12:00 hodin
Vybraný uchazeč
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Poznámky: Výběrové řízení bylo zadavatelem zrušeno.