Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

25. 10. 201116:01

č.j. 16023/11-OHS

Výměna kotlů v kotelně objektu U Větrolamu 1702, Praha 8

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Vilém Kropík
Datum uzavření smlouvy 24.10.2011
Cena zakázky 466 140 Kč bez DPH