Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

31. 10. 201115:34

č.j. 15209/11-OIT

Maintenance licencí EMC NetWorker na rok 2012

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Data Storage,  s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 27.10.2011
Cena zakázky 231 058 Kč bez DPH