Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

9. 11. 201116:08

č.j. 17001/11-OHS

zajištění obsluhy

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč ROLFES David
Datum uzavření smlouvy 7.11.2011
Cena zakázky 490 000 Kč bez DPH