Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 200515:28

Seznam zástupců NNO v Řídícím a koordinačním výboru

a jeho pracovních skupinách pro přípravu na nové Programovací období 2007 - 2013