Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

15. 11. 201116:23

č.j. 16730/11-OKT

Služby mobilního operátora

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor komunikačních technologií, polygrafie a spisové agendy
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Veřejné zakázky s.r.o. Praha 6, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 7000000005206
Vyhlášení v ISVZ 9.11.2011
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek 27.2.2012 do 12:00 hodin
Otevirání obálek 28.2.2012 v 15:00 hodin
Vybraný uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s.
Datum uzavření smlouvy 17.5.2012
Cena dle smlouvy 42 350 400 Kč bez DPH
Skutečná cena

Kontaktní místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
Veřejné zakázky s.r.o.
Na Hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel.: +420 224 318 907,
fax: +420 224 318 907
Kontaktní osoba: Markéta Šťástková
E-mail: stastkova@zakazkyverejne.cz