Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

24. 11. 201116:13

č.j. 18032/11-ORF

cateringové služby

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor rozpočtu a financování
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč Golem, spol. s r.o.
Datum uzavření smlouvy 15.11.2011
Cena zakázky 217 980 Kč bez DPH