Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

1. 12. 201116:10

č.j. 18237/11-ORF

cateringové služby

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor rozpočtu a financování
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč Golem, spol. s r.o.
Datum uzavření smlouvy 25.11.2011
Cena zakázky 206 660 Kč bez DPH