Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

5. 12. 201116:07

č.j. 18615/11-OHS

Výměna UPS v objektu ve Vladislavově ulici v Praze 1

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Elektromontáže Štěpnička s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 5.12.2011
Cena zakázky 477 360 Kč bez DPH