Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

12. 12. 20119:44

č.j. 17735/11-OIT - zrušeno

Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria 60% cena
25% kvalita návrhu zpracování Strategie
15% metodika zpracování Strategie
Lhůta pro podání nabídek 27.12.2011 do 14:00 hodin
Vybraný uchazeč
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Poznámky:
Zrušení zakázky zadavatelem v souladu s možností uvedenou ve Výzvě k podání nabídky bod č. 10.