Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

12. 12. 201110:07

č.j. 18659/11-OHS

zajištění cateringu

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Golem, spol. s r. o.
Datum uzavření smlouvy 8.12.2011
Cena zakázky 460 000 Kč bez DPH