Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

23. 12. 20118:32

č.j. 18917/11-OHS

interiérové úpravy kanceláří v objektu Strakovy akademie

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Václav Kuchynka
Datum uzavření smlouvy 9.11.2011
Cena zakázky 334 680,- Kč bez DPH