Program jednání

5. 1. 201215:48

Program 103. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 11. ledna 2012