Program jednání

16. 1. 201216:52

Program 104. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 18. ledna 2012