Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

10. 2. 20128:45

č.j. 931/2012-OIT

Rozšíření iSCSI SAN pole Dell Equallogic

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky.
Lhůta pro podání nabídek  23.2.2012 do 12:00 hodin
Vybraný uchazeč EMWAC Group s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 9.3.2012
Cena dle smlouvy 981 000 Kč bez DPH
Skutečná cena 981 000 Kč bez DPH

Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.