Tiskové konference

30. 1. 201216:49

Brífink premiéra Petra Nečase před zasedáním Evropské rady, 30. ledna 2012

Dotaz: Summit má být mimo jiné také o ekonomickém růstu a nezaměstnanosti. Co se podle vás dá dělat na evropské úrovni, aby to pomohlo i České republice?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčený, že správnou cestou jsou hluboké strukturální reformy. Takové, které provádíme v České republice. To znamená reforma sociálního systému a reforma trhu práce, především jeho liberalizace, protože jenom to vytvoří nové pracovní příležitosti. A samozřejmě uvolňování podmínek podnikům.

Dotaz: Odboráři ale protestují, že právě jenom reformy a jenom úsporná opatření se pak dotýkají těch nejslabších, že je potřeba i do ekonomiky něco dát. Máte stejný názor?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To je názor, který přivedl Evropu do těchto problémů. Pořád se někomu něco dávalo, až narostly dluhy tak, že v současné době hrozí eurozóně obrovské problémy, které mohou způsobit problémy celé ekonomice Evropské unie. To je přesně důsledek podobného uvažování, že je třeba někomu něco dát.

Dotaz: Budete se bavit o paktu rozpočtové kázně. Jednou z těch věcí, která je otevřená a důležitá, je pro Českou republiku účast na eurosummitech. Jak vás uspokojuje ten současný poslední návrh, kde je to jenom za určitých podmínek a jenom jednou za rok. Poláci to hodně kritizovali a je to pro ně nepřijatelné. Jak je to pro nás?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V prvé řadě chci říct, že se nám podařilo celou řadu věcí dojednat. My jsme například prosadili to, že k tomuto paktu fiskální unie bude možné přistoupit kdykoliv v budoucnosti bez nějakého přijímacího řízení. Za další, podařilo se nám zabránit tomu, aby se tento fiskální pakt týkal problematiky vnitřního trhu. Ale jsou tady skutečně věci, které nás velmi znepokojují. Já bych zmínil dvě z nich. První, že z toho textu nakonec vypadlo dluhové kritérium. Podstatou současných problémů paradoxně nejsou ani tak deficity, ale celkový objem dluhů, které mají jednotlivé státy. To, že to z tohoto dokumentu vypadlo, my považujeme takřka za neuvěřitelné. A druhá věc, ano. Já musím říct, že mám velmi vážné výhrady a je to pro mě v podstatě těžko akceptovatelné, aby země jako Česká republika podepisovaly podobný dokument, potencionálně přispívaly do půjček pro Mezinárodní měnový fond, pro země eurozóny, ale byly v podstatě zvány pouze symbolicky na tzv. jednání. Jestliže nás chtějí brát skutečně jako plnohodnotného partnera, chtějí, abychom se k něčemu zavázali, chtějí, abychom platili, tak potom za to musí být plnohodnotná účast u stolu při jednání eurozóny. Pokud nebude, tak je to pro mě velmi těžko akceptovatelné.

Dotaz: To znamená, že bychom to nepodepsali nebo Česká republika?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já dnes ani nepočítám, ani omylem, že bychom vůbec uvažovali o podpisu. Protože teď se teprve bude dohadovat výsledná podoba. Představa, že nás nezajímá, jak to dopadne. No zajímá, velmi. Teprve na základě výsledné podoby můžeme vůbec uvažovat o tom, zda podepíšeme nebo nepodepíšeme. Musí k tomu samozřejmě následovat i dohoda na vnitrostátní úrovni o ratifikačním procesu, ale znovu opakuji, pokud by tam nebyla plnohodnotná účast zemí, jako je Česká republika na jednáních eurozóny, tak v podstatě ta smlouva pro nás nepřináší vůbec nic, absolutně nic.

Dotaz: A ještě otázka referenda. Za tím si ještě stojíte nebo je tam ještě tato varianta?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčen, že dochází k dramatické změně eurozóny, z měnové unie na fiskální unii. Koneckonců dnes jsme toho svědky a projednáváme příslušnou smlouvu. To je tak dramatická změna podmínek, je to něco jiného, než odsouhlasili občané v roce 2003 v referendu. Takže já jsem přesvědčený, že reagovat na tyto změny při okamžiku vstupu do eurozóny, ne teď, novým referendem, je podle mého názoru správné a vůči občanům poctivé. Kdokoliv tvrdí něco jiného, tak se chová nepoctivě vůči vlastním občanům.

Dotaz: Pane premiére, jestliže mluvíte o plnohodnotné účasti, myslíte tím i hlasovací právo u toho stolu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě, že ne. Plnohodnotná účast znamená být u těch jednání. Dokud nejsme členy eurozóny, tak samozřejmě nemůžeme hlasovat. Jde o to být u těch rozhodování a mít tyto informace. Situace, kdy jsme žádáni o to, abychom přispívali finančně, abychom podporovali určité politické dohody typu dohody o fiskální unii a být vlastně druhořadým členem, který je vystrkován za dveře, to je těžko akceptovatelné.

Dotaz: Ten současný text vám nestačí?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ten současný text je absolutně nevyhovující.